Welcome to Zhangjiagang, China | 中文版
Zhangjiagang :
Service organs

Organs

Tel Number

Fax

Zhangjiagang Administrative Services

86(512)58698931

86(512)58693501

Zhangjiagang Commerce Bureau

86(512)58696895 5869 6780

86(512)58696895

Zhangjiagang Development and Reform Commission

86(512)58222024

86(512)58222517

Zhangjiagang Economic & Information Commission

86(512)56729028

86(512)58223497

Zhangjiagang Bureau of Housing and Urban-Rural Development

86(512)56990502

86(512)56990501

Zhangjiagang Administration for Industry and Commerce

86(512)58682918

86(512)58682918

Zhangjiagang Department of Homeland Security

86(512)58221293

86(512)58121365

Zhangjiagang Environmental Protection Agency

86(512)58675703

86(512)58675754

Zhangjiagang Police Station

86(512)58679000

86(512)58679000-70023

Zhangjiagang Human Resources and Social Security Bureau

86(512)55390611

86(512)58685002

Zhangjiagang Technical Supervision Bureau

86(512)58681468

86(512)58684485

Zhangjiagang Finance Bureau

86(512)58180659

86(512)58225274

Zhangjiagang Internal Revenue Service

86(512)56958801

86(512)56958839

Zhangjiagang Local Taxation Bureau

86(512)58180869

86(512)58180819

Zhangjiagang Foreign Affairs Office

86(512)58213645

86(512)58224770

Zhangjiagang Customs

86(512)58695888

86(512)58695899

Zhangjiagang General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine

86(512)56302893

86(512)56302892

Zhangjiagang Telecommunications Bureau

86(512)10000

86(512)58683366

Zhangjiagang Power Supply Bureau

86(512)58222258

86(512)58232712

Zhangjiagang Administration of Foreign Exchange

86(512)58213874

86(512)58224254

Zhangjiagang Branch of People's Bank of China

86(512)58682473-2105

86(512)58674545

Zhangjiagang Branch of Agricultural Bank of China

86(512)58681568

86(512)58681747

Zhangjiagang Branch of Industrial and Commercial Bank of China

86(512)58221575

86(512)58221575

Zhangjiagang Branch of China Construction Bank

86(512)58223278

86(512)58235987

Zhangjiagang Branch of Bank of Communications

86(512)58211375

86(512)58214974

Zhangjiagang Branch of Bank of China

86(512)58685888

86(512)58108192

Zhangjiagang Rural Commercial Bank

86(512)58223666

86(512)58236370

Zhangjiagang Branch of Shanghai Pudong Development Bank

86(512)56995528

86(512)56918161

Zhangjiagang Branch of Citic Bank

86(512)58108700

86(512)58108778

Zhangjiagang Branch of China Merchants Bank

86(512)56918518

86(512)56918261